Wsparcie klasztoru

Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi. Z Reguły św. Benedykta, Prolog

Święty Benedykt nakazał w Regule, aby pracować na utrzymanie własnymi rękami. Wykonujemy jego polecenie zajmując się:

  • domem,
  • ogrodem,
  • pielęgnując starsze siostry,
  • przygotowując okolicznościowe kartki;
  • mamy też małą kurzą fermę.

Pośród tych prac chcemy pamiętać o Bogu i o tych, którzy o Nim zapomnieli. Jeśli chcesz, możesz wesprzeć nasz klasztor. Za naszych dobroczyńców modlimy się codziennie.

Dane do przelewu:
Klasztor SS. Benedyktynek – Sakramentek
ul. Przedwiośnie 76-78
51- 211 Wrocław

nr konta: 96 1240 1994 1111 00100 1629 133

Zapraszamy też na Mszę Świętą (w tygodniu o godz. 7.00, w niedzielę na 7.30) oraz na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu codziennie (z wyjątkiem środy i soboty) od 8.00 do 20.00.