Strony Mniszek Benedytynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu

Polska:

Francja:

Włochy:

Niemcy:

Holandia:

Międzynarodowa strona Instytutu Benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu www.sites.google.com/site/osbadperp

Matka Mechtylda od Najśw. Sakramentu www.mechtylda.info

Źródła mechtyldiańskie www.mectilde.net