Święty Grzegorz Wielki Dialogi II księga

Biograf św. Benedykta

Niewiele wiemy tak naprawdę o życiu Benedykta. Jedynymi źródłami do poznania jego biografii są napisana przez niego Reguła oraz Druga Księga Dialogów papieża Grzegorza Wielkiego (zm. 604 r.). Grzegorz rozpoczął karierę jako prefekt miasta Rzymu, jednak jak wielu rzymskich arystokratów uległ urokowi życia monastycznego i wycofał się z życia publicznego, który założył we własnym domu w Rzymie. Około 579 r. papież Pelagiusz II wyświęcił go na diakona i posłał z misją dyplomatyczną do Konstantynopola. Po śmierci swego protektora został wybrany na jego następcę. Pontyfikat Grzegorza przypadł na trudne czasy w dziejach Italii. Musiał stawić czoła nie tylko problemom kościelnym, ale także troszczyć się o zachowanie pokoju z pustoszącymi Italię Longobardami. Za czasów Grzegorza Wieczne Miasto nawiedziła straszna zaraza.

Pomimo licznych trosk Grzegorz zachował żywą sympatię dla życia monastycznego. Propagował je w swoich pismach, posłał także mnichów z misją ewangelizacyjną do Brytanii. Pod opiekę Grzegorza schronili się również mnisi ze zniszczonego przez Longobardów klasztoru na Monte Cassino. Zapewne oni właśnie przekazali mu informacje na temat św. Benedykta, które Grzegorz zapisał w Drugiej Księdze swoich Dialogów.

 
PrologII księga Dialogów Rozdziały 1-3II księga Dialogów Rozdziały 4-6II księga Dialogów Rozdziały 7-8II księga Dialogów Rozdziały 9-13II księga Dialogów Rozdziały 14-16II księga Dialogów Rozdziały 17-21II księga Dialogów Rozdziały 22-23II księga Dialogów Rozdziały 24-27II księga Dialogów Rozdziały 28-30II księga Dialogów Rozdziały 31-33II księga Dialogów Rozdziały 34-35II księga Dialogów Rozdziały 36-38II księga Dialogów