O nas

Zgromadzenie powstało we Francji w XVII wieku w łonie Rodziny monastycznej św. Benedykta, Jako gałąź kontemplacyjna, klauzurowa, o charakterze wynagradzającym.

Założycielka, Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu (Katarzyna de Bar; 1614–1698), przeorysza klasztoru Benedyktynek w Lotaryngii – wybitna postać odrodzenia religijnego we Francji XVII wieku – przejęta zniewagami, jakich dopuszczano się wobec Najświętszego. Sakramentu, poczuła się wewnętrznie przynaglona przez Boga do założenia klasztoru mniszek w szczególniejszy sposób oddanych adoracji i wynagradzaniu. Natchnienie to spotkało się z pragnieniami królowej Anny Austriaczki, przy pomocy której Matka Mechtylda zainicjowała w r. 1653 w Paryżu mały klasztor Benedyktynek poświęcony nieustającej adoracji Najświętszego. Sakramentu. Był to pierwszy klasztor Instytutu.

W Polsce pierwszy klasztor Benedyktynek Najświętszego Sakramentu został ufundowany w Warszawie w r. 1688, jako wotum dziękczynne królowej Marii Kazimiery za zwycięstwo Króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem (1683 r.). Klasztor warszawski jest jednym z dziesięciu powstałych jeszcze za życia Matki Mechtyldy, która na tę fundację przysłała mniszki z Francji. Klasztor w Warszawie, najstarsze w Polsce ognisko nieustającej, trwającej nieprzerwanie w dzień i w nocy adoracji, od przeszło trzystu lat pełni swą misję w Kościele i Ojczyźnie. Przerwał ją w ciągu swej historii tylko jeden raz i to na krótko, gdy w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. kościół i klasztor zostały doszczętnie zburzone, grzebiąc w swych ruinach 35 mniszek i wielką liczbę ludności Starówki.

Jako drugi w Polsce powstał w 1715 r. klasztor we Lwowie, który, w r. 1946 repatriowany na Śląsk, obecnie znajduje się we Wrocławiu. Trzecim jest klasztor w Siedlcach na Podlasiu, ufundowany w 1959 r.

 

Pozostałe klasztory w Polsce

 

Klasztor Mniszek Benedyktynek
od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu
w Warszawie

Adres: Rynek Miasta 2, 00-229 WARSZAWA
Tel. 22 831 49 62
Faks: 22 205 00 27
e-mail: mniszki@osbap.org
strona internetowa: www.benedyktynki-sakramentki.org


Klasztor Mniszek Benedyktynek
od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu
w Siedlcach

Adres: ul. Rawicza 32, 08 – 110 Siedlce
Tel. 25 632 27 34
e-mail: benedyktynki.sakramentki@o2.pl
strona internetowa: www.osbap.com