Intencje

Aby wszystko doprowadzić do końca, Pan oczekuje, że będziemy codziennie odpowiadać czynami na te Jego święte napomnienia. A chcąc, byśmy zdążyli poprawić się z grzechów, przedłuża nam dni tego życia zgodnie ze słowami Apostoła: Czyż nie wiesz, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? (Rz 2,4). Łaskawy bowiem Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył (Ez 33,11). Z Reguły św. Benedykta, Prolog.

Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego w jakiejś sprawie, skontaktuj się z nami; będziemy Twoją sprawę przedstawiać Panu Bogu.

Twoją intencję prześlij na naszą skrzynkę e-mail: sakramentki@wroclaw.opoka.org, w tytule wpisując: INTENCJA.