Z pism Matki Mechtyldy

ŚW. BENEDYKT — REGUŁA

Z kapituły (E.S.B., s. 28):
Co do naszego chwalebnego Ojca św. Benedykta, którego święto obchodzimy, to jest on świętym par excellence, będąc napełnionym duchem wszystkich sprawiedliwych. Takiej pochwały udzielają mu święci Ojcowie. Co mówią? Czytajcie Regułę św. Benedykta. Zawiera ona całą doskonałość, i to doskonałość w najwyższym stopniu. W Rzymie nazywają ją krótko: Święta Reguła. Wszyscy założyciele coś z niej zaczerpnęli. W przeciwieństwie do innych reguł nie umniejszyła się ona w ciągu wieków ani nie powiększyła, lecz trwa w swym pierwotnym kształcie. Powstała pod natchnieniem Ducha Świętego. Jakie szczęście dla was, Siostry, że jesteście dziećmi tak godnego Patriarchy! Obyście nie były nimi tylko z imienia i z habitu, ale przez naśladowanie! Nie można lepiej uczcić naszego błogosławionego Ojca niż przez wypełnianie jego świętej Reguły.

Z konferencji na święto Św. Benedykta (E.S.B., s. 29):
Nie mówię wam z jakim zapałem powinnyśmy obchodzić święto naszego wielkiego Patriarchy. Aby nas pobudzić do uczczenia go, wystarczy świadomość, że jest on naszym Ojcem i Prawodawcą; że misterium godnej uwielbienia Eucharystii, której mamy szczęście być poświęcone, było miłością jego serca, do tego stopnia, że to Jezus-Hostia przyciągnął go do siebie, aby go porwać do nieba.

Z listu do zakonnicy z klasztoru przy ul. Cassette (E.S.B., s. 88):
Pragnęłabym umieścić cię w Najświętszym Sercu Jezusa, a nie mogę tego lepiej zrobić niż zalecając ci, abyś była wierna Świętej Regule i stała się wierną żertwą woli Bożej. Uważam, iż wola Boża jest tak godna podziwu, że jeżeli będziesz wytrwale za nią postępować, sprawi, że umrzesz sobie samej, a będziesz żyć dla Boga życiem Jezusa.

WSTECZZ pism Matki Mechtyldy