Z pism Matki Mechtyldy

CHRZEST, PROFESJA

Z konferencji, 1687 r. (E.S.B., s. 151):
O moje Siostry, przez profesję jesteście własnością Boga. Czy kiedykolwiek dobrze to przemyślałyście? Czy wierzymy w to? Czy jesteśmy o tym przekonane? Czy nasze serca są przeniknięte tą prawdą, że jesteśmy całe oddane Bogu? I czy pozostajemy w Nim? Wiecie dobrze, że nie należymy już do siebie, lecz jesteśmy Jego własnością, najpierw przez fakt stworzenia, jeszcze bardziej przez chrzest, a podwójnie przez profesję monastyczną, która wiąże nas z Bogiem i poświęca nas Bogu. Nie należąc już do siebie samych, nie powinnyśmy dysponować sobą ani przywłaszczać sobie siebie. Trzeba, żebyśmy wszystko, czym jesteśmy, umieściły w Bogu i trwały w Nim.

Z „kapituły pokoju” w ostatni dzień roku 1672 (E.S.B., s. 149—150):
Nasze zadania jako chrześcijanek są bardzo wielkie i zobowiązują nas do świętego życia. Uroczyste śluby przez nas złożone zawierają się całe w przyrzeczeniach chrztu świętego, bo, moje Siostry, ślubować, że się pójdzie za Jezusem Chrystusem, to więcej niż ubóstwo, niż czystość i posłuszeństwo, gdyż znaczy to: żyć jak Jezus Chrystus.

Z pism Matki Mechtyldy, „O duchowości św. Benedykta” (D.H., s. 156):
Gdybym mogła przedstawić szczegółowo, jakim duchem i jakimi dyspozycjami ma się odznaczać benedyktynka, przekonałybyście się, że przez wierną praktykę świętej Reguły staje się ona podobna do hostii i nawiązuje niezwykłe więzi z Jezusem w godnej uwielbienia Eucharystii.

Z kapituły (M.E., s. 124):
Nie wystarczy w świętej obecności Boga wypowiadać ustami: „Boże, uwielbiam Cię“; to już jest coś, lecz trzeba adorować Go w prawdzie, to znaczy poprzez czyny. To nazywa się życiem z wiary. Ale nie mówcie, że jest to zbyt wzniosłe dla nas. Jesteście zobowiązane żyć z wiary i stosować się we wszystkim do Jezusa Chrystusa. Nie ma też się czym szczycić. Przyrzekłyśmy to przy chrzcie świętym i potwierdziłyśmy poprzez profesję. Przyjdzie dzień, w którym będziemy musiały zdać z tego rachunek. Będziemy sądzone z dobrego lub złego dochowania tych przyrzeczeń.

WSTECZZ pism Matki Mechtyldy DALEJZ pism Matki Mechtyldy